Važni telefoni

Policijska ispostava Borča
Ivana Milutinovića 5, tel. 2818-001

Vatrogasci Borča: 3326960

Apoteka
Borča,Lička 10, Borča 332-49-79

Kvarovi na elektičnoj mreži: 2456-453, 2453-840

Pošta Borča: 3326447

Pijaca Borča: 332 7019

Toplana: 2224-730

Zdravstvena stanica Borča I Dom zdravlja Milutin Ivković

Ivana Milutinovića 10, 3324-578
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 3324-578
Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 3324-530
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 3324-530
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2722-647
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 2722-649
Služba polivalentne patronaže 2722-652
Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti
Odeljenje interne medicine, 2722-643
Služba laboratorijske dijagnostike 2722-647

Zdravstvena stanica Borča III
Bratstva i jedinstva 110, 3324-358
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 3324-358
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 3324-358