Važni telefoni

Policijska ispostava Borča Ivana Milutinovića 5 tel. 011/2818-001

Vatrogasci Borča: 011/3326-960

Apoteka: Borča,Lička 10, Borča011/33249-79

Kvarovi na elektičnoj mreži: 011/2456-453 | 011/2453-840

Pošta Borča:011/3326-447

Pijaca Borča: 011/3327-019

Toplana:011/2224-730

Zdravstvena stanica Borča I Dom zdravlja Milutin Ivković

Ivana Milutinovića 10, 011/3324-578

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 011/3324-578

Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 011/3324-530

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 011/3324-530

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 011/2722-647

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 011/2722-649

Služba polivalentne patronaže 011/2722-652

Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti

Odeljenje interne medicine, 011/2722-643

Služba laboratorijske dijagnostike 011/2722-647

Zdravstvena stanica Borča III

Bratstva i jedinstva 110, 011/3324-358

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, 011/3324-358

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, 011/3324-358