Beograd dobija novu luku kod Pupinovog mosta – Izgradnja bi mogla da počne krajem 2017. godine

Nova luka u Beogradu, ako sve bude po planu, biće izgrađena nedaleko od Pupinovog mosta na levoj obali Dunava u naselju Borča. Pored ove lokacije, kao deo ukupnog lučkog područja, planira se i da na lokaciji kod Krnjače bude izgrađen lučki terminal za pretovar prirodnih agregata (šljunak, pesak i sl.). U zavisnosti od stvarnih potreba građevinske industrije, a u saradnji sa Gradom Beogradom, biće razmotrena potreba za još jednom lokacijom za izgradnju terminala za pretovar prirodnih agregata i to na Savi u Beogradu, saznaje “eKapija” u Ministarstvu građevinarstva.

luke_260915_tw1024

Partner države u izgradnji nove luke mogla bi biti kineska kompanija “China Environmental Energy Holding”, a na osnovu Memoranduma o saradnji potpisanog u aprilu 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva je nedavno donelo Odluku o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom.

– Da bismo izgradili novu luku u Beogradu, potrebno je najpre da se, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumevanju koji je zaključen između Republike Srbije i “China Environmental Energy Holding”-a, usvoji Studija izvodljivosti za izgradnju nove luke u Beogradu, koja treba da pruži generalni prikaz potrebnih radova i troškova izgradnje nove luke. Nakon usvajanja te Studije započeće izrada Prostornog plana područja posebne namene za novu luku u Beogradu, a nakon toga sledi usvajanje Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Beogradu – kažu u Ministarstvu.

Paralelno sa ovim aktivnostima trajaće pregovori sa potencijalnim lučkim operaterima koji su zainteresovani za dobijanje lučke koncesije, te izrada potrebne tehničke dokumentacije za izgradnju, odnosno dobijanje lučke koncesije.

Kako nam kažu u Ministarstvu, ukupni troškovi izgradnje nove luke će biti utvrđeni u Studiji izvodljivosti koja je u fazi pripreme.

– Tokom 2016. godine planirana je izrada Prostornog plana područja posebne namene za novu luku u Beogradu, te početak rada na izradi tehničke dokumentacije. U slučaju uspešnih pregovora sa potencijalnim investitorima i dodeljivanja lučke koncesije, izgradnja bi mogla da započne u trećem kvartalu 2017. godine ili početkom građevinske sezone u 2018. godini.

Prema preliminarnim tehničkim rešenjima, za potrebe nove luke u Beogradu planirano je oko 300 hektara.

Srbija na”putu svile”

Osnivač kompanije “China Environmental Energy Holdings” Bili Ngok potpisao je prošle godine sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović Memorandum o razumevanju i saradnji.

Mеmorandum prеdviđa zajеdnički rad na projеktu izgradnjе i korišćеnja lukе kod Pupinovog mosta, na lеvoj obali Dunava, polazеći od zajеdničkе izradе studijе izvodljivosti za taj projеkat. U slučaju da Studija izvodljivosti budе pozitivna, dvе stranе ćе razmotriti načinе daljе saradnjе na rеalizaciji ovog projеkta: projеktovanjе, izgradnju, oprеmanjе i korišćеnjе lukе, uključujući i modеl finansiranja.

Ovaj Mеmorandum jе u sklopu zajеdničkih aktivnosti kompanija iz dvе zеmljе na rеalizaciji najavljеnog kinеskog intеrеsa za saradnju na takozvanom еkonomskom pojasu kopnеnog dеla “puta svilе”.

Intermodalni centar u Batajnici

Sa druge strane mosta, u Batajnici, ove godine bi mogla da počne izgradnja prvog intermodalnog terminala sa logističkim centrom. Prema Planu detaljne regulacije, intermodalni terminal i logistički centar će se prostirati na ukupno 63 hektara i tu će se ukrštati železnički i drumski saobraćaj u cilju transporta kontejnera. Kako je rečeno, procenjena investicija iznosi oko 15,5 mil EUR, a potrebno je i oko 4 mil EUR za eksproprijaciju zemljišta.