Bez kanalizacije četvrtina Beograda!

Čak 400.000 Beograđana stanuje u naseljima koja nisu pokrivena kanalizacionom mrežom. Najveći problemi u Zemunu, Paliluli i Savskom vencu

Najmanje 400.000 Beograđana nema kanalizaciju! U ovu grupu spadaju žitelji delova ili čitavih naselja opština Zemun, Palilula i Savski venac. Tako meštani Altine, Šangaja, Batajnice, Busija, Pančevačkog rita, Ovče, Borče, Krnjače i Koteža, kao i južnih podavalaskih naselja, Kaluđerice i bolečkog dela, još se nisu izborili za ovu civilizacijsku tekovinu.

Decenijama unazad, gradski čelnici obećavali su rešenje ovog problema, ali i dalje čak i delovi Zelenog venca, Dedinja i Senjaka nemaju priključke. Prema podacima beogradskog “Vodovoda i kanalizacije”, četvrtina grada nije pokrivena kanalizacionom mrežom, a postoji samo – 54.000 legalnih priključaka. Kako kažu u Direkciji za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju, njima je “pokriveno” oko milion sugrađana, a ostali su ili divlje prikučeni ili imaju septičke jame, kojih u glavnom gradu ima oko 60.000.

– Kapitalni objekti – tuneli, kolektori, crpne stanice, retenzije, koji su predviđeni u Generalnom rešenju beogradske kanalizacije još iz 1977. godine, uglavnom nisu izvedeni i kanalizacioni sistem u Beogradu do danas nije kompletiran – kažu u Direkciji za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju.

IZGRADNjU kanalizacionih sistema pre svega je kočila ubrzana i neplanska izgradnja tokom poslednjih decenija. Investitori koji su, pak, gradili sa dozvolama, odstupali su na pojedinim lokacijama od regulacionog plana. Tako su fekalni i kišni odvodi na nekim mestima spojeni i “divlje” prikačeni na kanalizaciju, ili pak imaju nedovoljan promer cevi koji bi zadovoljio sve potrebe stanara.
Tako su skoro cela naselja ostala bez kanalizacione mreže, a zagađene vode se ispuštaju u Savu i Dunav, kao i pre 104 godine. Jedino se za centralni deo grada, može reći da je “pokriven” kanalizacijom.

– Zajedno sa Skupštinom grada trudimo se da rekonstruišemo vodovodne i kanalizacione mreže, ali njegova izgradnja je jedan od najskupljih infrastrukturnih objekata – kaže Zdenka Anđelković iz “Vodovoda i kanalizacije”. – To je veoma zahtevan i složen postupak koji zahteva izvođenje velikih građevinskih radova. Najveći problemi sa kojima se susrećemo su nerešeni imovinsko pravni odnosi i velika finansijska sredstva za realizaciju.

Neplanska gradnja dobrim delom otežala je opciju da jednog dana čitav Beograd dobije kanalizaciuju.

– Za 2013. planirana ulaganja su oko dve milijarde dinara u nastavak izgradnje započetih i početak izgradnje novih objekata – kaže Nenad Bajić iz Direkcije. – Tunel “Višnjica”, kišni kolektor “Zemun polje – Dunav”, nastavak kanalizacije u naseljima Mali Zbeg i Borča, kanalizacija na području park-šume Zvezdara, kumodraški kišni kolektor, retenzija na Kumodraškom kolektoru, kanalizacija u ulicama u Gornjem Zemunu u planu su do kraja ove godine.

MUKE ZBOG NELEGALNE GRADNjEIZGRADNjU kanalizacionih sistema pre svega je kočila ubrzana i neplanska izgradnja tokom poslednjih decenija. Investitori koji su, pak, gradili sa dozvolama, odstupali su na pojedinim lokacijama od regulacionog plana. Tako su fekalni i kišni odvodi na nekim mestima spojeni i “divlje” prikačeni na kanalizaciju, ili pak imaju nedovoljan promer cevi koji bi zadovoljio sve potrebe stanara.

BROJKE

*190 kilometara pokriveno kanalizacijom

*75 odsto grada pokriveno kanalizacijom

*60.000 septičkih jama u glavnom gradu

*400.000 sugrađana nema kanalizacionu mrežu

*54.000 legalnih priključaka na ovaj sistem