Ispraćaj evakuisanih Obrenovčana iz sportske hale u Padinskoj Skeli (video)

Poslednja grupa od 25 evakuisanih Obrenovčana, napustila je 10. juna, prihvatni centar u sportskoj hali u Padinskoj Skeli. Oni odlaze u Obrenovac i biće smešteni u kasarni pripremljenoj za prihvat onih koji još uvek ne mogu da se vrate u svoje domove.
Od 19. maja kad je smešteno prvih 125 evakuisanih građana, do danas, kroz halu je prošlo oko 200 stanovnika Obrenovca koji su evakuisani u Beograd.
Iz hale su odlazili organizovano u nekoliko navrata, da bi danas otišla i poslednja grupa, saznali smo od upravnika Sportske hale u Padinskoj Skeli Branka Paunovića.
Na rastanku sa domaćinima Obrenovčani su izrazili zahvalnost na dobrim uslovima i srdačnom prijemu na koji su naišli u Padinskoj Skeli u trenucima kad im je bilo najteže.