Izbetonirano prvih 50 metara kolovoza!

Zajednički rad – Domaći izvođači će izgraditi sve građevinske inženjerske objekte na trasi, dok će kineski izvođač, osim glavnog mosta, izgraditi i 550 metara konstrukcije preko železničke pruge i 120 metara preko kanala Sebeš

Radovi na izgradnji mosta Zemun - Borča teku predviđenom dinamikom i radnici su postavili pokretnu skelu sa koje je izbetonirano prvih 50 metara konstrukcije kolovozne ploče. Uporedo se radi i na stubu broj 4 na kom se izrađuje naglavna greda, dok su za stub broj 5 izbetonirana dva od tri segmenta u visinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokretna skela sa koje je izbetoniran prvi deo kolovozne ploče u decembru će nastaviti da se pomera ka reci dok beton ne dostigne projektovanu čvrstoću. Na gradilištu svakodnevno radi 450 ljudi, od čega polovinu čine kineski radnici.

Pristupne saobraćajnice

– Završeno je betoniranje prvih 50 metara konstrukcije kolovozne ploče. Takođe, završeni su i svi stubovi severne nadvozne konstrukcije na borčanskoj strani, a za dva stuba glavne konstrukcije iznad plovnog puta, stubove broj 4 i 5, završeno je pobijanje svih 26 šipova na dubinama od 40 metara ispod dna reke. Trenutno radnici završavaju izradu naglavne grede za stub broj 4, dok su za stub broj 5 izbetonirana dva od tri segmenta – objašnjava Nenad Bajić iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Kako kaže naš sagovornik, u okviru radova na pristupnim putevima, od mosta do Zrenjaninskog puta, domaći izvođači izvode radove na izradi trupa saobraćajnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Do sada je izvršeno obeležavanje, izravnavanje i nasipanje trase saobraćajnice u dužini od oko pet kilometara, kao i izrada betonskih propusta preko postojećih kanala. Trenutno su u izgradnji prelazi preko Velikog i kanala Vizelj, kao i izgradnja jednog nadvožnjaka. Pored naselja Krnjača, na drugom kraju pristupnih puteva započeta je izrada šipova za 550 metara dugačku mostovsku konstrukciju preko železničke pruge Beograd – Pančevo – dodaje Bajić.

Kamp za radnike

Domaći izvođači će izgraditi sve građevinske inženjerske objekte na trasi, dok će kineski izvođač, osim glavnog mosta, izgraditi i 550 metara konstrukcije preko železničke pruge i 120 metara preko kanala Sebeš. Preostalih 20 kilometara saobraćajnica gradiće domaće firme.

Nakon što su radnici izgradili kamp, krenulo se sa izgradnjom pomoćnog čeličnog mosta, koji se proteže sa obe strane reke, sve do dva glavna stuba mosta između kojih ostaje prostor za plovidbu koji je širok 150 metara. Pomoćni most sa borčanske strane, koji je dugačak 781 metar, gradio se pobijanjem čeličnih cevi na koje je postavljena metalna konstrukcija širine sedam metara, dok je sa zemunske strane pomoćni most dužine 190 metara građen sa reke uz pomoć plovila i barži.

Sa platforme pomoćnog mosta obavljaju se radovi na fundiranju stalnih stubova mosta, i to izradom zagata i podvodnim betoniranjem temelja stubova, a zatim se pomoću klizne oplate telo stuba betonira do projektovane visine.

Za glavni raspon konstrukcije mosta, dužine 172 metra, koristiće se pomerljiva oplata pričvršćena na nulti segment, a za punjenje betonom koristi se 37 metara visoka cev kroz koju se pumpa beton sa pomoćnog mosta. Oplatu drži viseća čelična konstrukcija, koja se pomoću hidrauličnih uređaja pomera na sledeći segment. Pomeranje oplate i izrada segmenata odvijaće se istovremeno na obe konstrukcije.