Most kao veza pola miliona ljudi

Most Zemun–Borča predstavljaće sa pratećim saobraćajnicama regionalnu vezu Beograda i Banata i povezaće više od pola miliona građana.

Kao deo obilaznice oko Beograda most čiji se završetak radova očekuje u decembru spojiće Zrenjaninski i Pančevački put i izmestiti teški, tranzitni saobraćaj iz centra prestonice.

To je ocena diplomiranog inženjera Milutina Ignjatovića, generalnog direktora saobraćajnog instituta CIP, koji je projektovao takozvanu saobraćajnicu Severna tangenta dužine 21,5 kilometara, kojoj pripada i most Zemun-Borča.

Trasa ovog saobraćajnog koridora počinje saobraćajnicom T6 od Novosadskog puta, odnosno od takozvane lakat krivine preko Ulice cara Dušana. Severna tangenta prelazi reku Dunav i pravcem sever-severoistok dolazi do Zrenjaninskog puta, odakle trasa nastavlja pravcem prema severoistoku obilazeći naselje Ovča.

U visini istočne granice naselja Ovča koridor se spušta na jug prema Pančevačkom putu, na koga se priključuje denivelisanom raskrsnicom. Do izgradnje sledećeg mosta na Dunavu u sadašnjoj fazi radova saobraćajnica će se u nivou spojiti sa Pančevačkim putem – objašnjava Ignjatović.

Radove na mostu i pristupnim saobraćajnicama izvode kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) kao izvođač i domaća firma „Ratko Mitrović“ kao podizvođač. U saobraćajnom institutu CIP koji je zajedno sa CRBC-om projektovao most Zemun-Borča ističu pored infrastrukturnog i ekonomski, odnosno ekološki značaj.

– Stvaraju se uslovi za razvoj novog dela Beograda i razvoj stambenih, privrednih i drugih sadržaja, kao i potrebne infrastrukture, a preusmeravanjem teškog teretnog saobraćaja smanjuju se buka i emisija štetnih gasova – kaže Ignjatović.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi 21,2 kilometra, pri čemu je dužina mosta preko Dunava 1.507 metara. Investiciona vrednost radova po zaključenom ugovoru iznosi 255.000.000 dolara. Izgradnju mosta sa oko 85 odsto sredstava kreditira kineska Eksim banka dok preostalih 15 odsto obezbeđuju Srbija i Grad Beograd.

Na osnovu aneksa 4 ugovora za izgradnju tog mosta koji je Srbija potpisala početkom septembra ove godine sa predstavnicima kineske firme CRBC država će umesto prvobitno predviđenih 2,9 miliona dolara, isplatiti 2,3 miliona dolara za već završene radove na mostu.

Poprečni profil mosta se sastoji iz tri obostrane vozne trake širine 3,5 metara i obostrane pešačko-biciklističke staze. Most je projektovan kao kontinualni nosač od prednapregnutog betona sa dve nezavisne mostovske konstrukcije širine po 14 metara.

Saobraćajnica će biti opremljena saobraćajnom signalizacijom, zatvorenim sistemom odvodnjavanja, osvetljenjem, kao i komunalnim instalacijama koje će biti smeštene u trupu pošto je na levoj obali Dunava predviđena izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa.