Peticija roditelja III 3 i III 5 OŠ Stevan Sremac

U obaveštenju Direktora O.Š. „Stevan Sremac“ sa roditeljskog sastanka održanog dana 02.09.2014. godine, date su nam informacije da je zbog žalbe jednog roditelja na prekobrojnost dece u odeljenjima, čime je navodno smanjen kvalitet pruženog obrazovanja, škola u obavezi da reaguje u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, redukuje broj đaka u pet odeljenja trećeg razreda i formira šesto odeljenje. U planu je da se iz svakog od pet odeljenja izdvoji po 5 ili više đaka sistemom sociometrije i formira šesto odeljenje koje bi vodio novi učitelj, što smo mi odbili. Navedeni zakon propisuje da u odeljenju mogu biti najviše 30 učenika, ali podzakonski akt dozvoljava mogućnost većeg broja dece u odeljenju. Primena navedenog zakona je bila obavezujuća od 03.07.2013. i najkasnije šest meseci od njegovog donošenja i objavljivanja, ali isti, po našim saznanjima, nije primenjen u svim školama na teritoriji opštine Palilula na pr. O.Š. „Jovan Ristić“ u Borči, kao i u dosta škola na teritoriji grada Beograda na pr. O.Š. „Svetozar Miletić“ i O.Š.“Branislav Nušić“ na Voždovcu , a zakon jeobavezujući za sve.

Mi tražimo:

– Da se zakon ne primenjuje od slučaja do slučaja, već da bude obavezujući za sve. Takođe da se zakon ne primenjuje u jednoj školi na jednoj generaciji „samo“ zato što postoji pritužba jednog roditelja, a u ostalim školama se ne primenjuje jer pritužbe ne postoje, odnosno zakon u tim slučajevima ne mora da se primenjuje.

Da se u obzir uzmu i podzakonska akta kojom se ova oblast dalje reguliše, tako da u Stručnom uputstvu o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/15 godinu se navodi da:
 se broj učenika po razredima utvrđuje najkasnije do 15. avgusta za narednu školsku godinu (odeljenja su već bila formirana kada nam je Direktor škole 02.09.2014. saopštio odluku o rasformiranju odeljenja, a koja je trebala da stupi na snagu 01.09.2014., a naknadno produžen rok do 15.09.2014.)
za priznavanje manjeg, odnosno većeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola se obraća Ministarstvu preko nadležne školske uprave – što ukazuje na zakonsku mogućnost da deca koja su već dve godine u istom odeljenju, koja su u takvom sastavu postigla inzvaredne rezultate i čiji je prosečni uspeh odličan u drugom razredu, i dalje ostanu zajedno.

Mi kao roditelji nismo anketirani, i pre ovakve odluke nije uzeto u obzir naše mišljenje iako je to bila njihova obaveza, već smo 02.09.2014. stavljeni „pred svršen čin“ da odeljenja moraju da se redukuju.
Takođe, obavešteni smo da do sada škola nije imala prostornih mogućnosti za formiranje još jednog odeljenja, a da takvih mogućnosti sada ima. Mi smo predložili promenu namene te učionice u prostoriju za produženi boravak dece, jer postoji realan problem dosadašnjeg produženog boravka, jer je u međusmeni veliki broj dece, pa ista borave u fiskulturnoj sali, biblioteci, drugoj trenutno slobodnoj učionici ili su primorana da borave u dvorištu škole.
U daljem obrazloženju Direktora škole se navodi da je na ovaj način smanjen kvalitet nastave, kao i da je vršena diskriminacija dece. Odeljenja, sada trećeg razreda, sa istim brojnim stanjem funkcionišu od prvog dana prvog razreda osnovne škole, te nam nije jasno zašto isti predlog, o formiranju još jednog odeljenja, škola nije pokrenula odmah nakon njihovog upisa, kada je sa podatkom o upisanom broju dece raspolagala još pre početka godine i pre raspoređivanja učenika u odeljenja i formiranja učeničkih kolektiva, jer se nadamo da je i tada kvalitet obrazovanja koji se pruža našoj deci bio bitan. Što se tiče diskriminacije, prebacivanjem određenog broja dece u drugo novoformirano odeljenje, upravo se vrši diskriminacija te dece. Deca će se tom prilikom osećati odbačeno i nepoželjno, a na izvestan način i kažnjena, jer će morati da napuste već oformljeni kolektiv.
U odeljenju III – 3 u prvom razredu, bilo i jedno dete ometeno u razvoju, ali su deca, i u takvim otežanim okolnostima, dobijala kvalitetno obrazovanje, a što potvrđuje i odsustvo reagovanja službenika škole u tom periodu, a tada važeći zakon obavezivao je smanjenje broja učenika, a do toga nije došlo.
Nakon dve godine deca su stvorila određene međusobne odnose, kako u školi tako i van nje, te bi ovakvim postupkom isti bili narušeni. Mi kao roditelji smatramo da je za ove dve godine ostvarena dobra komunikacija razrednog učitelja i dece, pri čemu takva komunikacija predstavlja i pokretač njihovog zalaganja kako u školskim, tako i vanškolskim aktivnostima. Iza naše dece su mnogobrojna učešća na školskim takmičenjima iz matematike, literalna takmičenja sa osvojenim nagradama, brojne aktivnosti i nagrade koje su naša deca dobijala u vannastavnim aktivnostima, kao i učešće u brojnim humanitarnim akcijama, a neke od njih ste i vi objavili.
Moramo još napomenuti da su naša deca upisana u prvi razred školske 2012/13 po tada važeđem zakonu koji je dozvljavao upis do 34 učenika, te smatramo da se ovakvim postupanjem krše naša prava, a naročito prava naše dece zagarantovana Ustavom RS iz čl.197 „Zabrana povratnog dejstva zakona i drugih opštih akata“, jer ovakav postupak ne doprinosi poboljšanju njihovog razvoja, razvijanju zajedništva, kao i osećaju sigurnosti.

U cilju zaštite prava i dobrobiti naše dece, zagarantovana Zakonom o pravima deteta, a koja se odnosi na nediskriminaciju, opstanak i razvoj, participaciju deteta (ni jedno dete ne želi u drugo odeljenje) i najbolji interes deteta pokrenuli smo ovu peticiju.

Unapred zahvalni, roditelji III – 3 i III – 5 odeljenja.

Predstavnici saveta roditelja Petković Nebojša i Đurović Boris