Pupinovom mostu fali još 8,5 km

Borca – Zemun povezani saobraćajnicom nad Dunavom, domaće firme i dalje rade pristupne puteve. Preostala da se završi poslednja deonica dugačka 8,5 kilometara

Kinezi su završili most između Zemuna i Borče i otišli, a na gradilištu su ostali domaći izvođači da završe svoj deo posla.

Od Zrenjaninske petlje prema Pančevačkom putu putari završavaju poslednju deonicu pristupne saobraćajnice Pupinovom mostu. Uporedo se rade i leva i desna kolovozna traka, a neimari i mehanizacija rasplinuli su se duž cele deonice.

Miris svežeg asfalta preplavio je juče polja i oranice na levoj obali Dunava. A iza oblaka prašine koji dižu mašine dok “peglaju” sitan kamen, naziru se preostali kilometri Severne tangente. Putari uveliko trasiraju rutu sa čijim će završetkom konačno biti stavljena tačka na ovaj putni koridor.

“Asfalt je izliven u desnoj traci u dužini od tri kilometra, od Zrenjaninske petlje ka Pančevačkom putu”, kažu radnici na terenu. – Ali, još nije urađen završni sloj. Na levoj strani valjamo tucanik i pripremamo podlogu za asfaltiranje kolovoza. Inače, preostalo je da se uradi još oko 8,5 kilometara do kraja radova.

Planirano je da posao bude završen do septembra, međutim, radnici na gradilištu su skeptični i smatraju da to jednostavno nije realno očekivati.

Inače, Severna tangenta pripada kategoriji gradskih magistralnih saobraćajnica i njenom izgradnjom stvara se mogućnost da se na ulazu u grad iz pravca Novog Sada i Šida saobraćaj usmerava ka Zrenjaninskom i Pančevačkom putu i dalje ka severu, a omogućava se povezanost naselja na levoj obali Dunava sa opštinama Zemun i Novi Beograd.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi 21,2 kilometra, od čega na most otpadaju 1.482 metra. Trasa je podeljena na tri dela. Zasada su završene i otvorene za saobraćaj dve, od Novog novosadskog puta do Ulice cara Dušana i od Batajničkog do Zrenjaninskog puta, u koju je uključen i most, dok su na poslednjoj, od Zrenjaninskog do Pančevačkog puta, u toku radovi.