Skupština stanara: Nisu problem kolica, već ljudi

Oglasila se Skupština stanara zgrade u Borči, prozvana da “tužaka komšije zbog dečijih kolica u hodniku” koja kaže da su problemi sa pojedinim bahatim stanarima mnogo dublji.


Predsednik Skupštine stanara Ivan Kočiš demantuje navode pojedinih stanara objavljenih u medijima, da se upućuju prijave komunalnoj policiji “zato što stanari s malom decom ostavljaju dečija kolica u hodniku zgrade”.
Kočiš kaže da je ostavljanje kolica i bicikala u zajedničkom prostoru tek delić, i to manje bitan, problema stanara u stambenom bloku br.9 u beogradskom naselju Borča.

Sukobi sa bahatim stanarima datiraju praktično od useljenja 2011.godine. Nekoliko meseci po useljenju počinje da se ispoljava, u Beogradu često viđeno, divlje pravljenje “stana sa okučnicom”.

Predsednik stanara kaže da su vlasnici stanova u prizemlju odmah ogradili “svoj” deo javne površine oko zgrade i pripojili ih stambenim jedinicama.

“Od 46 vlasnika stambenih jedinica u prizemlju u bloku br.9 do sada je 31stanar prisvojio- uzrupirao zelene površine i u tom delu ih učinio nedostupnim za korišćenje zajednici etažnih vlasnika”, piše MONDU Kočiš.

Neke “predbašte” su površine veće i od 50 metara kvadratnih.

Svo to proširenje urađeno je uprkos činjenici da je stambeni blok izgrađen na zajedničkoj građevinskoj parceli koja predstavlja nedeljivu zajedničku imovinu i da se taj čin u pravu kvalifikuje kao ometanje poseda, da je u informaciji o lokaciji Sekreterijata za urbanizam naznačeno da nije dozvoljeno ograđivanje i pripajanje površina stambenim jedinicama.

Takođe, zna se da je postupak suprotan sa odobrenom projektno tehničkom dokumentacijom – glavnim projektom kao i da je suprotan odredbama Odluke o komunalnom redu grada Beograda, ali to nije pokolebalo prekršioce u svojoj nameri.

Iako su četiri skupštine stambenih zgrada i više pojedinaca pravovremeno podneli prijave opštinskom organu uprave gradske opštine Palilula i gradskoj inspekciji javne površine ni posle tri ipo godine nisu oslobođene od bespravnog zauzeća i vraćene onima kojima pripadaju.

Među prekršiocima su i gospoda Stevica Stević i Vladimir Radeka, u medijskim napisima posebno “pogođeni” prijavama za dečja kolica.

A što se tih prijava tiče, Skupština stanara se saglasila da se u hodniku drže kolica za bebe i mali bicikli, ali i da njhovi vlasnici održavaju higijenu, kreče zidove i sl.

Kako se to nije desilo, usledile su prijave Skupštine stanara,, a potom i prekršajna prijava koju je podneo komunalni inspektor.

Mešu stanarima koji prljaju zidove su, “igrom slučaja”, i oni koji ne plaćaju tekuće održavanje zgrade. Zbog toga je, napominje predsednik Kočiš, Skupština stanara 09.11.2014. odlučila da se protiv stanara koji odbijaju plaćanje tekućeg održavanja u dužem vremenskom roku pokrene parnična tužba i obezbedi prinudna naplata što će biti realizovano po okončanju štrajka advokata.