Građevinski paketi za izbegla i interno raseljena lica

Gradska opština Palilula svojim učešćem i uz pomoć Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, obezbedila je sredstva
za pomoć u građevinskom materijalu za poboljšanje osvovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica
na svojoj teritoriji.

Komisjija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu GO Palilula uputila je izbeglim i interno
raseljenim licima javni poziv za učešće u dodeli paketa građevinskog materijala.

Usovi za dodelu pomoći, rok za donošenje zahteva, kao i dokumentacija koju treba da dostave precizirani su u javnom
pozivu koji se nalazi na kraju ove stranice, kao i na oglasnim tablama Opštine.

Zahtevi se podnose na propisanom obrazcu za prijavu u prilogu javnog poziva, koji se može preuzeti u GO Palilula- Kancelarija za
izbrglice, kao i u mesnim zajedicama.

Sve informacije se mogu dobiti putem telefona 3236-491 ili preko centrale 3236-221 lok. 111 i 214.

Obrazac za prijavu
Palilula-gradjmatpomoc.zip  (PDF 228 KB)