Tag: pomoc

Apel za pomoć porodici Šašić iz Borče

Krov i sprat kuće porodice Šašić iz Borče izgoreli su u požaru. Sada stanuju u prizemlju, koje je poplavljeno tokom gašenja vatre, a spavaće u komšiluku. U strahu od novog snega, koji bi mogao da pritisne plafon bez krova i sruši i ono malo što je od kuće ostalo, Šašići mole sve ljude dobre volje …

Continue reading

Građevinski paketi za izbegla i interno raseljena lica

Gradska opština Palilula svojim učešćem i uz pomoć Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, obezbedila je sredstva za pomoć u građevinskom materijalu za poboljšanje osvovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na svojoj teritoriji. Komisjija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu GO Palilula uputila je izbeglim i interno raseljenim licima javni poziv …

Continue reading