Mali Dnevnik – Noć reklamoždera

“Reklame – jedni ih prave, neki prodaju, drugi distribuiraju, mnogi gledaju. Skoro 500 reklama koje se mogu videti na Noći Reklamoždera, su zapravo 500 malih filmova. Mnoge se nikada nisu prikazale u medijima, a neke ćete videti u produženim verzijama, neke u integralnom izdanju, neke u originalu. Ove reklame su moj izbor, predstavljaju ono što želim da podelim sa vama, a to su: emocije, smeh, inovativne ideje, trenuci nostalgije i neobična dela.”
Jean Marie BOURSICOT (osnivač Noći reklamoždera)