Mali Dnevnik – Parfemi

U Beogradu su u posleratnim decenijama postojale 23 radnje u kojima su se ručno po najstarijim recepturama pravili parfemi, lakovi, ruževi, kreme…

Parfimerija „Sava“ u Kralja Petra, koju je 1954. godine osnovao Dragoljub Jovanov, jedina i dalje čuva mirise tih prošlih vremena. Ova radnja i danas čuva autentičan izgled iz 1954. godine, sa pumpicama za parfemisanje iz tridesetih godina prošlog veka.