Napokon otvoren Pupinov most! Pogledajte ekskluzivan video sa otvaranja

DRUGI BEOGRADSKI MOST PREKO DUNAVA “KINESKI, MOST” KOJI JE DOBIO IME PO MIHAJLU PUPINU, JE DEO SEVERNE MAGISTRALNE TANGENTE KOJA POVEZUJE KORIDORЕ 10 i 11 SA ZRENJANINSKIM PUTEM KOD KOVILOVA, A DO 2015. I SA PANČEVOM
 

Most Zemun-Borča dugačak 1,5 kilometara, sa 21,6 kilometara pristupnih saobraćajnica, koji se gradi od oktobra 2011. godine, otvoren je 18. decembra, kao prateći događaj samita grupe 16+1, koji je pod motom “Novi motor, nova snaga, nova platforma”, 16. i 17. decembra u Beogradu okupio 1.350 učesnika iz Kine, Srbije, Bugarske, Češke, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, i Hrvatske…

“Kineski, most” koji je dobio ime po Mihajlu Pupinu, je deo Severne magistralne tangente koja povezauje Koridor 10 sa Zrenjaninskim putem kod Kovilova, a ostaje da se do septembra 2015. izgrade priključni putevi prema Pančevu i Krnjači. Otvaranjem mosta izmešta se značajni deo teretnog saobraćaja iz centra Beograda i preko Pančevačkog mosta, do sada jedinog beogradskog mosta preko Dunava, izgrađenog pre 79 godina. Generalnim planom Beograda ( Direkcija za gradsko zemljište i izgradnju Beograda) predviđen je most preko Dunava na poziciji Zemun-Borča u okviru saobraćajnice Severna tangenta. U sistemu ulične mreže Beograda, Severna tangenta pripada kategoriji gradskih magistralnih saobraćajnica. Njenom izgradnjom stvaraju se uslovi međusobnog povezivanja dva buduća mosta preko Dunava, štiti se centralno područje od trazitnog saobraćaja, jer se stvaraju mogućnosti da se na ulazu u grad iz pravca Novog Sada i Šida saobraćaj usmerava ka Zrenjaninskom i Pančevačkom putu i dalje ka severu, a omogućava se povezanost naselja na levoj obali Dunava sa opštinama Zemun i Novi Beograd.

Ukupna vrednost mosta sa pristupnim saobraćajnicama je oko 260 miliona dolara, a od tog iznosa 85 odsto kreditira kineska Eksim banka, dok preostalih 15 odsto obezbeđuju država Srbija i Grad Beograd.

Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat most Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama između Vlade republike Srbije kao zajmoprimca i kineske Export-import banke kao zajmodavca potpisan je 14. jula 2010, a ratifikovan 30. novembra 2010, nakon što su Srbija i Kina 20. avgusta 2009. godine, tokom posete tadašnjeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića Kini, uspostavile strateško partnerstvo.

Sedmi član ugovora o strrateškom partnerstvu koji se odnosi na privrednu saradnju dve zemlje i u njemu se, pored zalaganja za unapređenje trgovinske i ekonomske razmene, ističe da će „dve strane prepustiti vodeću ulogu svojim odgovarajućim vladinim resorima, kao i Mešovitoj komisiji za ekonomsku i trgovinsku saradnju, i podsticati preduzeća dve zemlje na saradnju.”

Naročito važno za Srbiju je to što se u ovom članu posebno ističe podrška preduzećima „dveju zemalja da ubrzaju saradnju u oblasti izgradnje mostova, elektrana, puteva i drugih infrastrukturnih projekata u Srbiji, kao i da će se aktivno zalagati da ojačaju saradnju preduzeća u prioritetnim oblastima kao što su komunikacije, petrohemijska industrija, energetika, visoke i nove tehnologije, industrijska proizvodnja i prehrambena industrija”.