Počelo premošćavanje glavnog toka Dunava (Video)

Na gradilištu Mosta Zemun-Borča počelo je premošćavanje glavnog toka Dunava. Obale reke biće spojene u martu sledeće godine, a do kraja 2014. biće gotov ceo most i završene pristupne saobraćajnice.

Most, koji zajednički grade republika i grad, obišli su gradonačelnik Dragan Đilas i ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.

Na oba glavna stuba završeni su „nulti” segmenti, sa kojih se pomoću kranova gradi glavni raspon mosta preko plovnog puta Dunava. Na svim delovima gradilišta angažovano je oko 500 radnika.

– Želeli smo danas, posle godinu i po dana otkako su započeti radovi na mostu, da vas dovedemo i pokažemo šta smo uradili zajedno, grad Beograd i Republika Srbija. Ceo projekat napreduje u skladu sa rokovima, stubovi su već postavljeni u vodi, a urađen je i deo saobraćajnice i mostovske konstrukcije. Dva glavna stuba se uveliko grade, počeli su radovi i sa zemunske strane i očekujemo da ovaj most i cela ova saobraćajnica bude predata na korišćenje, ne samo građanima Beograda već i svim stanovnicima Srbije, kako je i bilo planirano, krajem 2014. godine. Sada nemamo nikakvih problema, osim problema ekproprijacije, koji su inače prisutni i na svim projektima ovog tipa – rekao je gradonačelnik Đilas.

Ministar Milutin Mrkonjić naglasio je da Vlada Republike Srbije mora da stvori uslove da se rešavaju problemi eksproprijacije zemljišta i da će to biti ubrzo.

– Kineska firma koja gradi ovaj most već konkuriše za obilaznicu oko Beograda, za deo od Straževice do Bubanj potoka. Grad Beograd i Republika Srbija će zajedno ući i u ovaj projekat što će zaokružiti ceo ovaj proces i onda će Beograd zaista biti velegrad – kazao je ministar Mrkonjić.

Premošćavanje plovnog puta Dunava odvijaće se sa oba glavna stuba. Na „nultim” segmentima se postavljaju po dva viseća krana, koji će držati kalupe do izlivanja betona. Kada pojedini betonski segmento dovoljno očvrsnu, kran će se pomerati na taj novi segment i prihvatati sledeći kalup za izlivanje betona. Do spajanja iznad sredine plovnog puta Dunava potrebno je uraditi po osamnaest ovakvih betonskih segmenata, a plan je da prva konstrukcija glavnog raspona bude završena u martu sledeće godine.

Na zemunskoj obali, na zaravni iznad Dunava gde je početak mostovske konstrukkcije, završena je naglavna greda za prvi stub, a za drugi stub u toku je njena izrada. Na borčanskoj obali završeno je sedam segmenata gornje konstrukcije mosta, tako da je do sada izbetonirano 300 metara leve konstrukcije na borčanskoj strani, a do kraja ove godine leva konstrukcija će doći do glavnog raspona na sredini reke.

Sa zemunske strane, prva dva stuba nosiće južnu prilaznu konstrukciju dužine 97 metara, a na nju se od trećeg do šestog stuba nastavlja glavna mostovska konstrukcija iznad plovnog puta, koja je dugačka 362 metra. Od šestog do dvadeset prvog stuba proteže se inundaciona ili obalna konstrukcija dužine 726 metara, a preostali deo mosta do tridesetog stuba čini severna prilazna konstrukcija dužine 297 metara.

Izgradnja pristupnih puteva na prvih šest kilometara od mosta do Zrenjaninskog puta odvija se prema planiranoj dinamici. Završen je trup saobraćajnice u najvećem delu, a trenutno se izvode betonski propusti preko postojećih kanala. U izgradnji su i prelazi preko Velikog kanala i kanala Vizelj, a počelo je i pobijanje šipova za petlju na Zrenjaninskom putu.

Pored naselja Krnjača, na drugom kraju pristupnih puteva uz Pančevački put izvode se naglavne grede stubova za 550 metara dugačku mostovsku konstrukciju preko železničke pruge Beograd-Pančevo.

Most Borča-Zemun sa saobraćajnicom Severna tangenta treba da omogući bolju distribuciju tranzitnog i izvorno-ciljnog saobraćaja na širem području grada, čime će se stvoriti uslovi za rasterećenje saobraćajne mreže centralnog područja. Na ovaj način stvaraju se i uslovi da se izgradnjom gradske magistralne saobraćajnice na levoj obali Dunava obezbede uslovi za razvoj ovog područja grada i na taj način stavi u funkciju gradsko građevinsko zemljište.

Trasa ovog saobraćajnog koridora počinje saobraćajnicom T6 od Novosadskog puta preko Ulice cara Dušana. Severna tangenta prelazi reku Dunav i pravcem sever-severoistok dolazi do Zrenjaninskog puta, odakle trasa nastavlja pravcem prema severoistoku obilazeći naselje Ovča. U visini istočne granice naselja Ovča, koridor se spušta na jug prema Pančevačkom putu, na koji se priključuje denivelisanom raskrsnicom i povezuje sa trasom Spoljne magistralne tangente, koja prelazi mostom preko Dunava na šumadijsko područje grada. Do izgradnje sledećeg mosta na Dunavu, u sadašnjoj fazi radova saobraćajnica će se u nivou spojiti sa Pančevačkim putem.