Postavljen i poslednji nosač za most Zemun-Borča

Na zemunskoj obali pobijen je i poslednji od 336 šipova, koji čine temelje za ukupno 30 stubova mostovske konstrukcije dužine 1.482 metra. Nosači su raspoređeni u grupama od osam do 26, a pobijani su na dubinama između 25 i 40 metara, saopšteno je iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Debljina šipova je od 1,2 metra za stubove severne prilazne konstrukcije pa do dva metra debljine, koliko ispod iznose dva glavna rečna stuba. Za praćenje kvaliteta ugrađivane su ultrasonične cevi za inspekciju, a posle pozitivne provere, svaka čelična cev je zalivena i zaptivena.

Radovi se istovremeno odvijaju i na drugim delovima gradilišta. Na ranije završenom stubu broj 5, uz plovni put, u toku je postavljanje oplate i armature za prvi, tzv. „nulti“ segment gornje konstrukcije na glavnom rasponu mosta. Pomoću velike pokretne skele sa borčanske strane izbetoniran je i treći raspon na inundacionoj (obalnoj) konstrukciji, a na severnoj navoznoj konstrukciji počelo je povezivanje stubova betonskim konzolama, na kojima će biti izgrađena kolovozna ploča.

Kako saopštavaju iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u okviru radova na pristupnim putevima, od mosta do Zrenjaninskog puta, gradi se trup saobraćajnice. Do sada je izvršeno obeležavanje, izravnavanje i nasipanje trase u dužini od blizu šest kilometara, kao i izrada betonskih propusta preko postojećih kanala. Trenutno su u izgradnji prelazi preko Velikog kanala i kanala Vizelj, a pored naselja Krnjača, na drugom kraju pristupnih puteva uz Pančevački put, završava se izrada šipova za 550 metara dugačku mostovsku konstrukciju preko železničke pruge Beograd-Pančevo.