Tag: radni dan direktora

Radni dan direktora škole “Rade Drainac”

Osnovna škola Rade Drainac koristi 4967 m2 koji obuhvataju 18 učionica za učenike 1-4. razreda, i 18 kabineta za učenike 5-8. razreda, veliku i malu fiskulturnu salu, kabinet za građansko vaspitanje, biblioteku, i učionicu za učenike sa smetnjama u razvoju. Škola je opremljena savremenim sistemom video nadzora. Školsko dvorište je izuzetno veliko sa mnogobrojnim sportskim …

Continue reading