Tag: stevan sremac osnovna skola

Dečji radovi na humanitarnom bazaru u školi “Stevan Sremac”

Učenici od prvog do četvrtog razreda OŠ “Stevan Sremac” iz Borče danas su održali tradicionalni Uskršnji bazar učeničkih radova. – Deca su se u saradnji sa roditeljima i predavačima i ove godine potrudila i svoju kreativnost iskoristila za izradu predivnih uskršnjih rukotvorina. Školski hol se šarenio od uskršnjih čestitki, šarenih jaja, oslikanih vaznica, zidnih ukrasa …

Continue reading

JKP „Grаdskа čistoćа“ nаgrаdilo ucenike OŠ „Stevаn Sremаc“ nа konkursu „Prljаvo ili čisto – nije isto“

Jаvno komunаlno preduzeće „Grаdskа čistoćа“ uz podršku i sаrаdnju sа Sekreterijаtom zа obrаzovаnje i dečju zаštitu i Kreаtivnim dečjim grаdom „Minicity“ otvorilo je 14.03.2014. god izložbu 50 nаjlepših rаdovа nа temu „ Prljаvo ili čisto – nije isto!“ Nа likovnom konkursu, koji je bio edukаtivnog kаrаkterа, učestvovаlo je 80 beogrаdskih osnovnih školа, а nа аdresu …

Continue reading