Tag: unicef

RTS Mali Dnevnik – UNICEF

UNICEF je od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija dobio mandat da zagovara zaštitu prava deteta, da pomogne da se zadovolje osnovne potrebe dece i da se povećaju šanse kako bi dostigli svoj puni potencijal. Volonteri UNICEF-a predstavljaju humanu stranu našeg vremena. Oni imaju one vrednosti sa kojima većina ljudi želi da se identifikuje: velikodušnost, posvećenost, postizanje …

Continue reading