Za građane koji nisu već prijavili štetu na stambenim i poslovnim objektima

Građani opštine Palilule koji do sad nisu prijavili štetu na svojim stambenim i poslovnim objektima, nastalu usled poplava, to mogu da učine preko tel. 3344 113 i 3236 221 / lok. 221, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova.