BusPlus: Šta (ni)je dozvoljeno kontrolorima

Centar potrošača Srbije (CEPS) objavio je uputstvo za one koji bojkotuju Bus plus ili se u vozilima javnog prevoza voze bez karte zato što nemaju novca. U navedenom uputstvu detaljno je objašnjeno koja su prava kontrolora i komunalne policije.

Kako se navodi u uputstvu, kontrolor nema pravo da legitimiše putnike. To pravo, prema zakonu, ima isključivo policija i komunalna policija. Takođe, kontrolor nema pravo da bude grub ili bezobrazan, da pretresa putnika, da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta, da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom, ali ni da naredi vozaču da zatvori vrata kako putnik ne bi mogao da izađe napolje. U uputstvu je navedeno da lice zaduženo z akontrolu nema pravo da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije, ali ni da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, jer se, prema uputstvu CEPS-a, svaki takav čin tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu.

S druge strane, kontrolor ima pravo da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik može da odbije, jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kažnjava građane za bilo kakve postupke. Pravo kontrolora je da pozove komunalnu policiju, što je, kako navode, trenutno malo verovatno usled ograničenosti kapaciteta tog represivnog aparata.

Ukoliko dođe do situacije da je komunalna policija u pratnji kontrolora, ili da putnik nije imao vremena da napusti vozilo pre nego što se komunalna policija pojavila, ona, ipak, nema pravo da podatke iz ličnih dokumenata putnika da na uvid kontroloru ili da privodi u stanicu bilo kojeg putnika kome je moguće ustanoviti identitet.

Ali, komunalna policija ima pravo, prema zakonu, da izvrši proveru identiteta putnika na dva načina, i to uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava. Ona, takođe, ima pravo da, na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje, kao i da pretrese građanina ukoliko postoji „opravdan“ povod. Pretres, naime, mora vršiti lice istog pola. Na kraju, komunalna policija može da pozove „pravu“ policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodno.

Krivično delo

U uputstvu CEPS-a se navodi da putnik nije ni u kakvoj obavezi da, ukoliko nema kartu, kontrolorima da lična dokumenta.

„Kontrolori su ovlašćena lica Bus plusa i nemaju pravo da legitimišu putnike. Ne dozvolite kontroloru da vam uzme dokumente, jer za to nema prava. To je krivično delo za koje može biti tužen“, navodi CEPS u uputstvu. Takođe, putnicima se savetuje da, ukoliko se kontrolor ponaša neprimereno, situaciju snime svojim telefonom, što je, kako objašnjavaju, dovoljan dokaz za krivični postupak.