Tag: dve zgrade na putu

Zgrade izgrađene na pristupnom putu mosta Borča-Zemun

Na trasi pristupne saobraćajnice mostu Zemun-Borča izgrađene su tri stambene zgrade koje po zakonu ne bi smele da budu na tom mestu.  Zgrade su dobile sve potrebne dozvole, koje je 1997. godine potpisao Tomislav Nikolić, a Ministarstvo građevinarstva danas kaže da je u davanju dozvola bilo “određenih koruptivnih radnji”. Pristupna saobraćajnica T6 ka mostu Zemun-Borča …

Continue reading