Tag: pocetak skole

Početak školske godine sa novim imenom škole u Ovči

Svečanost povodom osnivanja i početka rada Osnovne škole „Kraljica Marija“ u Ovči (ul. Mihaja Emineskua br. 65), biće održana prvog septembra u 11.00 časova. Do dobijanja novog imena osnovna škola u Ovči bila je pod okriljem i radila je kao istureno odeljenje Osnovne škole „Vasa Pelagić“ iz Koteža. Pre dve godine, školsku 2012/2013. učenici iz …

Continue reading