Početak školske godine sa novim imenom škole u Ovči

Svečanost povodom osnivanja i početka rada Osnovne škole „Kraljica Marija“ u Ovči (ul. Mihaja Emineskua br. 65), biće održana prvog septembra u 11.00 časova. Do dobijanja novog imena osnovna škola u Ovči bila je pod okriljem i radila je kao istureno odeljenje Osnovne škole „Vasa Pelagić“ iz Koteža.
Pre dve godine, školsku 2012/2013. učenici iz Ovče dočekali su u novoj školskoj zgradi sa 19 učionica i kabineta, rekonstruisanom fiskulturnom salom, zbornicom, kancelarijama za direktora i psihologa i pedagoga, liftom i toaletom za osobe sa invaliditetom, kotlarnicom, umesto objekta sa samo četiri učionice u kome je dugi niz godina izvođena nastava.
Školsku 2014/2015. godinu oko 350 osnovaca iz Ovče počinje u školi sa novim nazivom i imenom nedavno rehabilitovane kraljice Marije, koja je bila supruga kralja Aleksandra I Karađorđevića i rumunska princeza.