Tag: komarci

Zaprašivanje protiv komaraca!

Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju vršiće zaprašivanje komaraca večeras od 18 časova na teritoriji četiri beogradske opštine. Borba protiv krvopija vodiće se u Novom Beogradu (blokovi 45, 49, 60, 70, 70a i 71, Stara Bežanija i Bežanijska kosa), Zemunu (Park prijateljstva, Kej oslobođenja, Donji grad, Pregrevica, Zemunski park i Zemunsko groblje), Starom gradu …

Continue reading

Komarci „isisali” dva miliona evra

Dr­ža­va je ove go­di­ne iz­gu­bi­la bit­ku pro­tiv ko­ma­ra­ca ko­ji su nas iz­u­je­da­li kao ni­ka­da ra­ni­je. Bez­u­spe­šno se tra­žio no­vac za na­bav­ku pre­pa­ra­ta za za­pra­ši­va­nje, iako još od 2008. go­di­ne dr­ža­va po­se­du­je ogrom­nu ko­li­či­nu sred­stva pro­tiv lar­vi ko­ma­ra­ca, piše Politika. Dve misterije obavijaju tu nabavku. Zbog čega je kupljeno čak 317.500 litara, od čega je potrošena jedva …

Continue reading

Tokom vikenda akcija uništavanja komaraca

Uništavanje komaraca je nastavljeno u naseljima duž obale Dunava, a tokom vikenda će se ti insekti tamaniti i u drugim delovima Beograda. Akcija uništavanja je obavljena uređajima sa zemlje i to na levoj obala Dunava, u naseljima Ovča, Borča, Kotež, Krnjača, Kovilovo, Vrbovska, Glogonjski rit, Besni fok, Padinska skela i Crvenka. Komarci su uništavani i …

Continue reading

Suzbijanje komaraca od 15. do 18. juna

U zavisnosti od vremenskih uslova od danas pa do utorka 18. juna Sekretarijat za zaštitu životne sredine planira akciju suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje, saopšteno je iz Gradske uprave. Kako je najavljeno, sutra će akcija biti organizovana na levoj obali Dunava – Ovča, Borča, Kotež, Krnjača, Kovilovo, Vrbovska i Padinska skela i u opštinama Zemun …

Continue reading